СПІВРОБІТНИЦТВО


СПІВРОБІТНИЦТВОтерміни: 09.2017-12.2020 рр.     договір/угода: Договір про експериментальну роботу

Науково-методичний супровід діяльності психологічної служби системи освіти в умовах децентралізації

Співорганізатори/партнери: Комунальний заклад освіти "Дніпропетровський обласний методичний ресурсний центр" Дніпропетровської обласної ради», Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

У 2018 році науковими співробітниками УНМЦ практичної психології і соціальної роботи здійснено дослідження організаційного та методичного забезпечення діяльності психологічної служби навчальних закладів в умовах об’єднаних територіальних громад. З метою визначення найбільш актуальних потреб цільової аудиторії у методичному забезпеченні їх професійної діяльності проведено дослідження (анкетування, опитування, фокус-групи), у якому взяли участь працівники психологічної служби Дніпропетровської, Запорізької та Сумської областей, загальна кількість учасників – 98 осіб, з них: практичних психологів – 33 особи, методистів психологічної служби – 65 осіб.


Додатки:терміни: 09.2018-08.2023 рр.     договір/угода: Наказ МОН України від 08.08.2018 р. №887 "Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Психолого-педагогічний супровід формування соціально успішної особистості учня початкової школи» у вересні 2018 року - серпні 2023 року"

Психолого-педагогічний супровід формування соціально успішної особистості учня початкової школи

Співорганізатори/партнери: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

"Мета експериментальної роботи полягає у розробці, науковому обґрунтуванні психолого-педагогічного супроводу формування соціально-успішної особистості учня початкової школи та експериментальній перевірці впливу розробленого супроводу на стан сформованості досліджуваного явища. Експериментальними майданчиками є заклади загальної середньої освіти м. Києва: №304, №31, №3, №256, НВК ""Оболонь"", ТОВ ""Колегіум «Олімп""; Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Гринченка. "


Додатки:терміни:     договір/угода: Меморандум про спільну діяльність та партнерство від 25.03.2019 р. №56

Зниження рівня конфліктності в українських школах шляхом створення та пілотування моделі «Мирна школа»

Співорганізатори/партнери:

"ГО ""Інститут миру і порозуміння"" разом із Центром заплановано ряд заходів щодо вивчення діючих за кордоном моделей організації навчального процесу, які побудовані на відновному підході, приклади адаптації та впровадження в різних умовах та соціокультурних системах розробки, адаптації. В квітні 2019 року було організовано тренінг для тренерів щодо впровадження Моделі ""Мирної школи"" в Україні. Разом буде розроблено систему відбору, підготовки, супервізії та підвищення кваліфікації тренерів-практиків для впровадження моделі ""Мирної школи"". Наукові співробітники Центру є членами робочих та методологічних груп у проекті. Співробітництво засноване на формування спільних стратегій роботи в напрямі створення безпечного освітнього середовища."


Додатки:терміни: безстроковий     договір/угода: Договір про співпрацю від 15.03.2006

Забезпечення ґендерної рівності, запобігання всім видам ґендерного насильства, зокрема насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення прав дітей, сприяючи впровадженню міжнародних стандартів прав людини в усі сфери життя суспільства та держа

Співорганізатори/партнери: Громадська організаця "Ла Страда-Україна"

"Спільними зусиллями було організовано і проведено десятки спільних науково-методичних, практичних тренінгів, семінарів, круглих столів, конференцій  для фахівців психологічної служби та педагогічних працівників. У рамках співпраці було розроблено, підготовлено, видано та розповсюджено спільні навчально-методичні та наукові матеріали. Зокрема, навчально-методичні посібники ""Соціально-педагогічна та психологічна допомога сім'ям з дітьми в період військового конфлікту"" та ""Розбудова миру. Профілактика і вирішення конфлікту з використанням медіації: соціальнопедагогічний аспект"", методичні рекомендації "Правила безпеки та можливості отримання допомоги в період конфлікту в Україні"" тощо. Особливо актуальними на даний час є питання профілактики булінгу в учнівському та студентському середовищах, інших проявів насильства, жорстокого поводження, особливо по відношенню до дітей; організації шкільних служб порозуміння та підготовки медіаторів. Наукові співробітники Центру є членами Національної тренерської мережі та Національної мережі медіаторів."


Додатки:терміни: 01.07.2018 – 31.12.2022 рр.     договір/угода: Угодя про проведення експериментальної роботи від 12.04.2018

Науково-методичні основи психологічної підготовки вчителя до забезпечення освітнього процесу в умовах реалізації Концепції нової української школи

Співорганізатори/партнери: Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

"Визначено критерії та показники психологічної готовності педагогів до реалізації педагогічної діяльності в умовах реформування освіти: професійна самоідентифікація; професійні компетенції; професійна мотивація; наявність синдрому «професійного вигорання»; готовність особистості до соціальних змін. Відповідно до визначених критеріїв та показників складено комплекс методик дослідження та проведено його апробацію."


Додатки:терміни: 01.09.2017 – 30.12.2019 рр.     договір/угода: Договір про проведення експериментальної роботи від 14.09.2017 р.

Науково-методичні засади розроблення та впровадження алгоритмів, циклограм, діагностичних мінімумів діяльності працівників психологічної служби системи освіти

Співорганізатори/партнери:
Навчально-методичним центром психологічної служби системи освіти Вінницької області

"Розроблено: орієнтовні циклограми діяльності працівників психологічної служби, а саме: циклограма діяльності практичного психолога та соціального педагога закладу дошкільної освіти; циклограма діяльності практичного психолога та соціального педагога закладу загальної середньої освіти; циклограма діяльності практичного психолога та соціального педагога закладу професійно-технічної освіти; діагностичний мінімум (заклад дошкільної освіти), діагностичний мінімум (заклад загальної середньої освіти: початкова школа, основна школа, старша школа), діагностичний мінімум (педагогічні працівники).В ході експерименту здійснюється визначення факторів ефективності впровадження алгоритмів, циклограм, діагностичних мінімумів діяльності працівників психологічної служби системи освіти."


Додатки:терміни: 01.01.2018-31.12.2019     договір/угода: Постанова Президії НАПН України від 19.04.2018 р. №1-2/6-126

Науково-методичні засади надання соціально-педагогічної допомоги дітям і сім’ям, що опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок військових конфліктів

Співорганізатори/партнери:
Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»;
Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;
Комунальний заклад «Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області»;
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;

Мета експерименту: на основі проектно-технологічного підходу теоретично обґрунтувати зміст та розробити відповідний інструментарій діяльності працівників психологічної служби з надання допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій.
Завдання експерименту

  1. 1. Розробити систему засобів (методик, технологій) психосоціальної допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій, для застосування працівниками психологічної служби.
  2. 2. Здійснити експериментальну апробацію розроблених засобів.
  3. 3. Проаналізувати та узагальнити результати експерименту, висвітлити результати експериментальної роботи у наукових та методичних виданнях.


Додатки:
Методичний посібник Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області «Ефективні технології розвитку та відновлення стресостійкості/життєстійкості у дітей та дорослих»
Видання Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у 2018 року:
Публікації, підготовлені Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи за темою «Науково-методичні засади надання соціально-педагогічної допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових конфліктів»
Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

м.Київ, Україна, 03045
Провулок Віто-Литовський, б. 98-А,
Ст. м. «Видубичі», автобус 43 або маршрутне таксі 567, зупинка «Автоцентр «Мерседес»»
Тел.: +38 (044) 252-70-11
Факс: +38 (044) 252-70-11
Email: UCAP@ukr.net