НОВИНИРезультати наукових досліджень, які отримано Центром у 2019 р.

ВСІ НОВИНИ 06.03.2020 Джерело:

Шановні колеги! Раді поділитися результатами наукових досліджень, які отримано у 2019 р. Наукові видання:

Психопедагогічні експедиції шляхами демократизації життя особистості, освіти та громадянського суспільства – https://lib.iitta.gov.ua/714953/1/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%286%29%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%9F%D0%A1%D0%98%D0%A5%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%20%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%98%D0%A6%D0%86%D0%87%2019%2002%202019.pdf

У посібнику висвітлюються дані щодо психопедагогічних експедицій, здійснених групою психологів і педагогів по територіальним громадам, навчальним, культурним і медійним закладам Полтавщини, Дніпропетровщини, Волині, Слобожанщини й Київщини в період з травня по жовтень 2018 р. за проблемою «Школа – духовний осередок розвитку особистості, демократичної територіальної громади і держави»

Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції – https://lib.iitta.gov.ua/715403/1/%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%98-2019%20%3D03-21.pdf

Збірник містить матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя», що висвітлюють теоретичні та практичні результати досліджень проблем особистості в контексті її життєвого шляху, в умовах особистісних, міжособистісних і суспільних криз. Особливу увагу приділено питанням збереження психічного здоров’я та надання психологічної допомоги людині в консультативно-терапевтичній практиці.

Самовчитель демократії для юної та дорослої особистості – https://lib.iitta.gov.ua/716512/2/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%97.pdf

У методичному посібнику наводяться теми та зміст занять, в ході ознайомлення з якими учні самостійно і свідомо оволодівають основами демократії. Кожне заняття починається із тематичного запитання до учня як суб’єкта демократичної громадянської поведінки, а в його змісті подається відповідь щодо різних аспектів самоорганізації такої поведінки на демократичних засадах. Наводяться різні прийоми самовчителювання. Призначено для учнівської молоді та педагогів, студентів і аспірантів різних навчальних закладів, наукових працівників і службовців, практичних психологів і соціальних педагогів, для всіх громадян, хто хоче самостійно опанувати основи демократичної поведінки в умовах громадянського суспільства.

Діяльність психологічної служби у системі освіти з надання допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій (за результатами моніторингу) – https://lib.iitta.gov.ua/716565/1/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf

Довідник розроблено на виконання наукового дослідження «Науково-методичне забезпечення діяльності працівників психологічної служби з надання допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій», державний номер реєстрації 0119U001306. У виданні відображені аспекти діяльності працівників психологічної служби з питання надання допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій. Представлені статистичні дані, отримані в ході проведеного моніторингового дослідження «Надання допомоги дітям, постраждалим від військових дій, і внутрішньо переселеним особам в діяльності психологічної служби» (вересень-жовтень 2018 р.) свідчать про пріоритетність даного напряму у діяльності практичних психологів і соціальних педагогів закладів загальної середньої освіти.

Алгоритми діяльності працівників психологічної служби. Т. 1 – https://lib.iitta.gov.ua/718484/1/Algoritm_T_1.pdf

Методичний посібник «Алгоритми діяльності працівників психологічної служби» розроблено в рамках виконання наукового дослідження «Науково-методичні засади розроблення та впровадження алгоритмів, циклограм, діагностичних мінімумів діяльності працівників психологічної служби системи освіти» (номер державної реєстрації 0117U000162). У виданні висвітлено науково-методичні засади розробки алгоритмів діяльності працівників психологічної служби. Представлені алгоритми можуть бути застосовані практичними психологами в процесі професійної діяльності. Впровадження алгоритмів в діяльність працівників психологічної служби сприятиме стандартизації процесу надання допомоги учасникам освітнього процесу, зменшать ймовірність похибок чи помилок і можуть бути основою для створення протоколів.

Інноваційні технології в діяльності інклюзивно-ресурсного центру – https://lib.iitta.gov.ua/718625/1/IRC_razvorot.pdf

У методичному посібнику висвітлюються актуальні питання побудови психолого-педагогічних технологій оцінки розвитку різних категорій дітей з особливими освітніми потребами як передумови ефективного індивідуально спрямованого навчання, виховання і соціальної інтеграції. Зокрема, обґрунтована доцільність використання поряд із психометричними засобами вивчення навчальних компетентностей дітей методу психолого-педагогічного експерименту. Викладена система психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей з гіперактивним розладом і дефіцитом уваги. Обґрунтовано пріоритетність та викладено технологію діагностування мовних і комунікативних потреб дітей з порушенням слуху. Запропонована система оцінки мовленнєвого розвитку дитини з тяжкими порушеннями мовлення, яка дозволяє визначити фізіологічні, когнітивні і особистісні «опори» для побудови корекційних заходів. Представлена методика формування знаково-символічних образів у дітей з порушеннями інтелектуального розвитку помірного ступеня у контексті розвитку у них життєво значущих компетентностей і навичок практичної життєдіяльності. Обґрунтовано необхідність психолого-педагогічного супроводу батьків, які виховують дітей з особливими освітніми потребами, окреслено завдання та шляхи його реалізації, методи діагностичної і консультативно-освітньої роботи з батьками.

Консультування в системі психосоціальної допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій – https://lib.iitta.gov.ua/718798/1/Konsultuvannya_2019.pdf

Практичний посібник «Консультування в системі психосоціальної допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій» розроблено на виконання наукового дослідження «Науково-методичне забезпечення діяльності працівників психологічної служби з надання допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій», державний номер реєстрації 0119U001306. У виданні висвітлено широке коло питань пов’язаних з організацією та здійсненням процесу консультування дітей та сімей, які зазнали травматичного досвіду. Запропоновані процедури і техніки консультування та корекційної роботи науково обґрунтовані, визнані сучасними вітчизняними та зарубіжними психологами-практиками.Читайте також:

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

м.Київ, Україна, 03045
Провулок Віто-Литовський, б. 98-А,
Ст. м. «Видубичі», автобус 43 або маршрутне таксі 567, зупинка «Автоцентр «Мерседес»»
Тел.: +38 (044) 252-70-11
Факс: +38 (044) 252-70-11
Email: UCAP@ukr.net