АТО - Психологическая служба системы образования УкраиныАТОДіяльність психологічної служби системи освіти у наданні допомоги постраждалим від збройного конфлікту на Сході України

Download PDF file

Файл не відкривається, чи довго завантажується? Завантажити з серверу (14 564 kB)


Проект «Комплексна психосоціальна допомога дітям, підліткам та родинам, що постраждали внаслідок військового конфлікту в Україні»

З жовтня 2015 року розпочалась реалізація заходів проекту Дитячого Фонду ЮНІСЕФ та Національного університету «Києво-Могилянська академія» «Комплексна психосоціальна допомога дітям, підліткам та родинам, що постраждали внаслідок військового конфлікту в Україні» спільно з Міністерством освіти і науки України та Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи НАПН України. Проект є складовою ініціативи Європейського Союзу (ЄС) та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні «Діти миру», метою якого є надання психосоціальної допомоги дітям на сході України та забезпечення їх участі в освітніх програмах.

В процесі реалізації проекту було розроблено наступні методичні розробки:

Психосоциальная поддержка в кризисной ситуации. Методическое пособие для педагогов. – Детский фонд ООН UNICEF, Всеукраинский союз молодежных общественных организаций, «Христианская ассоциация молодых людей Украины» (YMCA Украины). – К., 2015. – 76 с.

Психологическая травма: как помочь ребенку. – Детский фонд ООН UNICEF. – К., 2015. – 56 с.

У рамках кампанії ЮНІСЕФ разом з AdPro створили спеціальний інформаційний ресурс. Сайт www.wordshelp.com.ua - це корисний і цікавий портал для батьків, вчителів та всіх, хто спілкується з дітьми. Портал, окрім іншої практичної інформації, містить поради психолога про те, як вчасно розпізнати стрес у дитини та що з цим робити.

Психологическая травма: как помочь ребенку
Психосоциальная подддержка в кризисной ситуации
Играя, побеждаем стресс. Игры для детей и их взрослых. - Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). — К., 2015. — 68 с.


eu_children_of_peace
Інструктивно-методичні матерали, які розроблені Психологічною кризової службою м. Миколаїв


Подолання бойового стресу та його психологічних наслідків - (1а частина)
Памятка вернувшимся с войны
Подолання бойового стресу та його психологічних наслідків - (2а частина)


Карта переселенців з окупованих теріторій України

Карта переселенців з окупованих теріторій України
НАУКОВА ПРОДУКЦІЯ ДЛЯ РОБОТИ З ДІТЬМИ В ПЕРІОД ПЕРЕЖИВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТНИХ ТА ПОСТКОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ

Навчально-методичний посібник «Соціально-педагогічна та психологічна допомога сім’ям з дітьми в період військового конфлікту»

Видання містить аналіз становища сімей з дітьми в Україні в умовах військового конфлікту; опис міжнародного та вітчизняного досвіду соціально-педагогічної та пси- хологічної роботи в такій ситуації; теоретичні та методичні матеріали з надання психо- логічної допомоги постраждалим унаслідок масових зіткнень і бойових дій, вимушеним переселенцям, особливо дітям; аналіз змісту, концепцій і стратегій соціально-педагогіч- ної роботи в період конфлікту, а також методичні рекомендації та розробки для педаго- гічних працівників, психологів, інших фахівців, які працюють із сім’ями, що постраж- дали внаслідок конфлікту.

Для класних керівників, соціальних педагогів, практичних психологів, педагогіч- них і соціальних працівників, студентів вищих навчальних закладів педагогічного та со- ціального профілю, фахівців громадських організацій, широкого кола громадськості.

Надруковано за сприяння Діаконія Катастрофенгільфе та фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Ні- меччини.

Навчально-методичний посібник «Соціально-педагогічна та психологічна допомога сім’ям з дітьми в період військового конфлікту»СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ В ПЕРІОД ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ

Методичні рекомендації «Правила безпеки та можливості отримання допомоги у період конфлікту в Україні»

У виданні подаються методичні рекомендації з формування навичок безпечної поведінки в дітей в умовах суспільної кризи та збройного конфлікту в країні. Окрему увагу приділено можливостям отримання необхідної гуманітарної, психологічної, соціальної та правової допомоги дітям та їхнім сім’ям, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб.

Для педагогічних працівників, студентів вищих навчальних закладів педагогічного профілю, фахівців громадських організацій, широкого кола громадськості.

Надруковано за сприяння Діаконія Катастрофенгільфе та фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини.

Методичні рекомендації «Правила безпеки та можливості отримання допомоги у період конфлікту в Україні»


Методичні рекомендації «Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктний та постконфліктний період»

Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктний та постконфліктний період : метод. рек. / Н.П. Бочкор, Є.В. Дубровська, О.В.Залеська та ін. – Київ: МЖПЦ «Ла Страда-Україна», 2014. – 84 c. ISBN 978-966-137-014-1

Книга містить рекомендації зі здійснення соціально-педагогічної та психологічної роботи з дітьми в період переживання соціально-політичних конфліктних та постконфліктних ситуацій. Окрему увагу також приділено роботі з педагогічними працівниками та батьками.

Для соціальних педагогів, практичних психологів, педагогічних працівників, студентів вищих навчальних закладів педагогічного профілю, фахівців громадських організацій, широкого кола громадськості.

Цей матеріал підготовано за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”. Думки та погляди, висловлені в ньому, належать його авторам і не обов’язково відображають позицію фонду.

Методичні рекомендації «Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктний та постконфліктний період»


ПРОЕКТ ДИТЯЧОГО ФОНДУ ЮНІСЕФ, НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ» ТА УКРАЇНСЬКОГО НМЦ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Про спільний проект Дитячого Фонду ЮНІСЕФ, Національного університету «Києво-Могилянська академія» та Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи

За даними Плану Гуманітарного Реагування 2015, 5 мільйонів осіб в Україні потребують гуманітарної допомоги внаслідок військового конфлікту в Україні, а 3,2 мільйона, що перебувають у зоні військових дій на Сході України, вважаються найбільш вразливими. Психосоціальна допомога людям, що постраждали внаслідок конфлікту, особливо родинам та дітям, є однією з головних стратегічних цілей програми гуманітарного реагування.

Зважаючи на надзвичайну актуальність соціально-педагогічної та психологічної роботи з дітьми, які мають високий рівень стресу внаслідок військового конфлікту в Україні, Міністерство підтримало ініціативу Дитячого Фонду ЮНІСЕФ, який спільно з Українським НМЦ практичної психології і соціальної роботи та Національним університетом «Києво-Могилянська академія» провели навчання для понад 400 практичних психологів та соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів та 80 практичних психологів дошкільних навчальних закладів із Донецької, Дніпропетровської, Запорізької Луганської та Харківської областей з метою формування і вдосконалення навичок кризового консультування. Дана навчання відбувається в рамках проекту «Підвищення психосоціальної відповіді дітей та сімей у східних та центральних областях України».

Під час реалізації основних заходів проекту було здійснено аналіз кількісних та якісних даних щодо негативного впливу психологічної травми на дітей та їхні родини; вивчення ефективності психосоціального допомоги дітям та родинам Донецької та Луганської областей. Зокрема, проведено дослідження, яке спрямоване на вивчення рівня психосоціального стресу серед школярів Донецької та Луганської областей, а також визначення наявних у навчальних закладах та родинах ресурсів для його подолання. ...

Про спільний проект Дитячого Фонду ЮНІСЕФ, Національного університету «Києво-Могилянська академія» та Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи


Навчальна програма та спецкурс для підвищення кваліфікації практичних психологів і соціальних педагогів з проблеми «Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей»

На виконання п. 2.2 рішення колегії Міністерства освіти і науки України «Про стан та проблеми надання психологічної допомоги суб’єктам освіти в умовах антитерористичної операції на Сході країни» (протокол №3/3-3 від 26.03.2015 р.) надсилаємо навчальну програму та спецкурс для підвищення кваліфікації практичних психологів і соціальних педагогів з проблеми «Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей».

Матеріали схвалені для використання Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти i науки України (протокол №1 від 03.03.2015 р.). Електронні варіанти навчальної програми та спецкурсу розміщені у вільному доступі на сайті Міністерства в розділі «Позашкільна освіта, виховна робота та захист прав дитини» за покликанням: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/ та на сайті Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи (www.psyua.com.ua).

Навчальна програма та спецкурс для підвищення кваліфікації практичних психологів і соціальних педагогів з проблеми «Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей»


МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ СИСТЕМИ ОСВІТИ З НАДАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ І ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ ВНАСЛІДОК ОКУПАЦІЇ КРИМУ І СЕВАСТОПОЛЯ ТА БОЙОВИХ ДІЙ НА СХОДІ УКРАЇНИ

У березні поточного року науковими співробітниками Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Національної академії педагогічних наук України було проведено моніторинг діяльності психологічної служби системи освіти з надання соціально-педагогічної і психологічної допомоги постраждалим внаслідок окупації Криму і Севастополя та бойових дій на Сході України. Інформацію було зібрано з усіх областей України та міста Києва. Інформація узагальнювалась на основі даних з обласних центрів психологічної служби, які, у свою чергу, узагальнювали дані з міст і районів.

В процесі дослідження вивчались наступні питання: а) скільки працівників служби залучено до надання допомоги різним категоріям постраждалих; б) скільки постраждалих змогли одержати чи продовжують одержувати той чи інший вид допомоги; в) які види психологічної і соціально-педагогічної допомоги надають працівники служби у межах своєї компетенції.

Результати моніторингу показали, що основними цільовими групами, з якими працюють практичні психологи і соціальні педагоги, є: вихованці, учні, студенти усіх типів навчальних закладів, що були переселені з інших регіонів України; батьки і члени сімей переселених вихованців, учнів, студентів; діти і сім’ї учасників АТО; населення, що проживає у безпосередній близькості до бойових дій (Донецька і Луганська області); діти і сім’ї загиблих на Майдані, в АТО, інших бойових діях; діти і сім’ї поранених у бойових діях; діти-сироти і діти, що мають вади психофізичного розвитку, які були переселені; діти і дорослі, що не відвідують даний навчальний заклад; призовники і резервісти. ...

МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ СИСТЕМИ ОСВІТИ З НАДАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ І ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ ВНАСЛІДОК ОКУПАЦІЇ КРИМУ І СЕВАСТОПОЛЯ ТА БОЙОВИХ ДІЙ НА СХОДІ УКРАЇНИРезультаты для
Областные, городские центры (кабинеты) психологической службыДо 25-річчя створення Психологічної служби системи освіти УкраїниМІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «ІННОВАТИКА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ»

20-22 жовтня у Київському Палаці дітей та юнацтва відбувся Сьомий Міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті», Український науково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи НАПН України спільно з Міжнародним жіночим правозахистним центром «Ла Страда-Україна» взяли участь у заході.

Дізнатися детальніше


zzz
> Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи
Тел./факс: +38(044) 252-70-11
E-mail: UCAP@ukr.net , usmcapsw@gmail.com
провулок Віто-Литовський, б. 98-А, м. Київ, Україна, 03045
Як проїхати: Ст. м. «Видубичі», автобус 43 або маршрутне таксі 567, зупинка «Автоцентр «Мерседес»»