ПРОФІЛЬ ВЧЕНОГО

 10

ПРОФІЛЬ ВЧЕНОГОРомановська Діана ДорімедонтівнаРомановська Діана Дорімедонтівна

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії прикладної психології освіти


Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчена звання:

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-3004-6734

Профіль вченого у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=gsagMfUAAAAJ&gmla=AJsN-F5QUIw26YoWPdygIOYp7KFpWENCU2APhep7fdTBU9w6quNk_K3blYRyIrngVj5cp2wlsqnWx9a2DAIWq6TJNagIM_aHiJSC79-k5x0A2GthBhE9yUCkIRXT5I9iX2V

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України:

Додаткові відомості


Освіта:

Досвід роботи: 28 років педагогічної діяльності

Теми дисертацій (захищених)

Теми дисертацій (захищених)

Формування особистісних стратегій діяльності майбутніх психологів у процесі професійної підготовки

Горомадська активність

Горомадська активність

Наукова діяльність


Монографії

Назва

Рік

Романовська Д.Д. Особистісні стратегії професійної діяльності психологів [Текст] : монографія/ Д.Д. Романовська. - Чернівці : Технодрук, 2014. - 246 с. 2014

Посібники

Назва

Рік

Романовська Д.Д. Технології роботи з батьками / Діана Романовська. – К. : Главник, 2007. – 128 с. (серія «Бібліотечка соціального працівника»). 2007
Панок В.Г. Психоконсультативні стратегії діяльності практичного психолога системи освіти: навч.-метод.посібник / В.Г. Панок, Я.В. Чаплак, Д.Д. Романовська / за наук. редакцією В.Г.Панка. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. – 232 с. 2010
Романовська Д.Д. Профілактика посттравматичних стресових розладів: психологічні аспекти. Методичний посібник / Д.Д. Романовська, О.В. Ілащук. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 133 с. 2015
Романовська Д.Д. Ефективні технології розвитку та відновлення стресостійкості/життєстійкості у дітей та дорослих : методичний посібник / Д.Д. Романовська, М.Г.Ящук. – Чернівці, 2018 – 159 с. 2018
Романовська Д.Д. Духовно орієнтована стратегія діяльності психолога в навчальному закладі / Методичний посібник / Д.Д. Романовська, С.Г. Марценюк. – Чернівці, 2014. – 144 с. 2014
Романовська Д.Д. Стратегії соціально-психологічного супроводу учнів з девіантною поведінкою: методичний посібник / Д.Д. Романовська, Л.В. Боярин. – Чернівці : Технодрук, 2012. – 128 с. 2012
Романовська Д.Д. Психологічні стратегії формування позитивного мікроклімату в навчальному закладі: методичний посібник / Д.Д. Романовська, О.В. Ілащук. – Чернівці : Технодрук, 2012. –109 с. 2012
Корнієнко І.О. Досвід надання допомоги дітям і сім’ям – жертвам військового конфлікту : практ. посіб. / І.О. Корнієнко, І.М. Лісовецька, Ю.А. Луценко, Д.Д. Романовська. – Київ : УНМЦ практичної психології та соціальної роботи, 2017. – 152 с. 2017

Підручники, навчальні програми

Назва

Рік

Романовська Д.Д. Основи психосексуальної культури: навчально-методичний посібник / Д.Д. Романовська, С.І. Собкова. – Чернівці : Золоті литаври, 2003. – 168 с. 2003
Романовська Д.Д. Основи психологічної культури особистості : програма факультативного курсу для учнів 10-11 класів / Д.Д. Романовська. - Чернівці : Технодрук, 2019 - 88 с. 2019
Романовська Д.Д. Програма навчального спецкурсу для курсів підвищення кваліфікації фахівців психологічної служби «Соціально-психологічна профілактика суїцидальних тенденцій підлітків та молоді » / Д.Д. Романовська. – Чернівці : науково-метод. центр практи 2019
Романовська Д.Д. Програма навчального спецкурсу для курсів підвищення кваліфікації практичних психологів і соціальних педагогів «Психологічний супровід підготовки учнів до ЗНО» / Д.Д. Романовська, О.І. Твардовська – Чернівці : науково-метод. центр практич 2019
Романовська Д.Д. Програма навчального спецкурсу для курсів підвищення кваліфікації фахівців психологічної служби «Соціально-психологічна профілактика та подолання булінгу, мобінгу в освітньому середовищі» / Д.Д. Романовська, О.В. Зузак. – Чернівці : науко 2019

Методичні рекомендації

Назва

Рік

.Д. Романовська. Методичний комплект психологічного інструментарію щодо виявлення творчо обдарованої молоді [електронний посібник] / Д.Д. Романовська, К.М. Крецул – Чернівці : науково-метод. центр практичної психології і соц. роботи Інституту післядипломн 2015

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

Назва

Рік

Статті у наукових фахових виданнях, що затвердженні МОН України

Назва

Рік

Романовська Д. Обґрунтування класифікації видів особистісних стратегій діяльності спеціаліста-психолога / Діана Романовська // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка і психологія : збірник наукових праць. – Вип. 524.– Чернівці : Чернівецьк 2010
Романовська Д.Д. Психофізіологічні ознаки інтернет-залежної поведінки підлітків / Д. Д. Романовська // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Педагогіка і психологія : збірник наукових праць. – Чернівці : Чернівецького нац. ун-т, 2014. 2014
Романовська Д.Д. Стратегія психологічного супроводу підготовки обдарованих учнів до наукової роботи / Д.Д. Романовська, Л.В. Рибак. // Освіта та розвиток обдарованості особистості : щомісячний науково-методичний журнал. – Київ : Інститут обдарованої дитин 2014
Романовська Д.Д. Діагностичні можливості опитувальника «Стратегіальне поле психолога» / Діана Романовська // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікація : Український науковий журнал. – Київ : видавничо-друкарський комплекс Університету «Україна» 2011
Романовська Д. Експериментальне дослідження структурних компонентів особистісних стратегій діяльності психолога / Діана Романовська // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка і психологія : збірник наукових праць. – Вип. 544. – Чернівці : Ч 2011
Романовська Д.Д. Навчальний компонент формування особистісних стратегій діяльності майбутніх психологів / Д.Д. Романовська // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. / – Івано-Франківськ : Видавництво ДВНЗ «Прикарпатський національний 2013

Інші праці

Назва

Рік

Романовська Д.Д. Практика шкільної психологічної допомоги у працях В.О. Сухомлинського / Д. Д. Романовська // Педагогічний вісник : науково-методичний щоквартальний журнал. – Кіровоград : Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіт 2014
Романовська Д.Д. Формування особистісних стратегій діяльності психолога в процесі становлення та розвитку професіонала / Д.Д. Романовська // Актуальні питання, проблема та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: наці 2016
Жук І. В. Вивчення предмету «Інформатика» у початковій школі у формі тренінгових занять / І.В. Жук, Г.В. Скрипська, Д.Д. Романовська // Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-прак 2015
Романовська Д.Д. Формування собистісних стратегій професійної діяльності психолога в процесі становлення та розвитку фахівця / Д. Романовська // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: 2016
Романовська Д.Д. Формування особистісних стратегій діяльності психолога в процесі становлення та розвитку професіонала / Д.Д. Романовська // Актуальні питання, проблема та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: наці 2016
Романовська Д.Д. Особливості формування особистісних стратегій діяльності практичних психологів у період професійної адаптації / Д.Д.Романовська // ІV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція [електронний ресурс] http://ippobuk.cv.ua/index.php 2016
Романовська Д.Д., Ящук М.Г. Стратегії психологічного супроводу освітнього процесу на етапі розбудови нової української школи / Сучасна освіта в контексті нової української школи : збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з 2018
Романовська Д.Д. Система психологічної підготовки до ЗНО / Д.Д. Романовська, С.Г. Марценюк // Психологічна служба школи. – №4 (8), грудень 2013. – С. 54–61. 2013
Романовська Д.Д. Формування позитивного психологічного мікроклімату в колективі / Д.Д. Романовська, О.В. Ілащук // Сучасна школа України. – №10 (262), грудень 2013. – С. 4-12. 2013

Участь у науково-практичних заходах

Назва заходу

Тема доповіді

Місце проведення

Дата проведення

Міжнародний науково-практичний семінар Ефективні технології розвитку та відновлення стресостійкості/життєстійкості здобувачів освіти м. Сєвєродонецьк Луганська область 09.04.2019
Треті Ушинські читання. Освіта і культура в Україні та діаспорі в історичному розвитку та в умовах викликів інформаційного суспільства Психологічне забезпечення освітнього процесу в контексті нової української школи м. Чернігів 30-31 травня 2019 року

Науково-організаційна діяльність

Науково-організаційна діяльність

Алгоритми діяльності працівників психологічної служби

Науково-педагогічна діяльність. Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами

ПІБ здобувача

Тема дисертації

Наукова спеціальність

Примітки (захищена/не захищена)

Наукова школа / школи

Наукова школа / школи

Міжнародна діяльність


Участь у міжнародних проектах

Назва програми

Номер проекту

Організація грант-холдер

Назва проекту

Період реалізації

Роль учасника

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності

Назва організації

Назва проекту

Період реалізації

Координатор проекту

Роль учасника

Професійний розвиток. Підвищення кваліфікації

Назва модулю

Тип модулю

Документ, що засвідчує

Дата видачі документа

Свідоцтво про реєстрацію авторського права

Найменування документу

Дата

Реєстраційний номер

На що виданий

Державні премії; почесні звання; державні, академічні відзнаки, нагороди

Найменування

Рік

Відмінник освіти України 2005
Нагрудний знак "Василь сухомлинський" 2017
Медаль "Ушинський К.Д." 2019Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

м.Київ, Україна, 03045
Провулок Віто-Литовський, б. 98-А,
Ст. м. «Видубичі», автобус 43 або маршрутне таксі 567, зупинка «Автоцентр «Мерседес»»
Тел.: +38 (044) 252-70-11
Факс: +38 (044) 252-70-11
Email: UCAP@ukr.net